loading-red

HOK Osiguranje

Vrijedi od
Eureka 1
Osnovni paket
 • pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • 5 medicinski indiciranih usluga
 • 5 [pet] dana godišnje korištenja fizikalne terapije
 • popust od 50% na ostale usluge koje pruža ugovorna privatna zdravstvena ustanova, a koje nisu obuhvaćene pokrićem po ugovorenoj polici osiguranja
Eureka 2
Prošireni paket
 • pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • 5 medicinski indiciranih usluga
 • 5 [pet] dana godišnje korištenja fizikalne terapije
 • sistematski pregled
 • popust od 50% na ostale usluge koje pruža ugovorna privatna zdravstvena ustanova, a koje nisu obuhvaćene pokrićem po ugovorenoj polici osiguranja
Eureka 3
Neograničeni paket
 • pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja uključujući i B listu lijekova za akutna stanja
 • neograničen broj medicinski indiciranih usluga
 • 15 [petnaest] dana godišnje korištenja fizikalne terapije
 • sistematski pregled
 • popust od 50% na ostale usluge koje pruža ugovorna privatna zdravstvena ustanova, a koje nisu obuhvaćene pokrićem po ugovorenoj polici osiguranja
 • dodatni osiguranik – prava iz police može korisiti i osoba navedena kao dodatan osiguranik na polici
Godišnja premija: 0,00 kn
Osobni podaci .
OSIGURANIK

Ime
Prezime
Datum rođenja
Spol
OIB
MBO
Poštanski broj
Grad
Adresa
Telefon/mobitel
E-mail
OSIGURANIK

Ime
Prezime
Datum rođenja
Spol
OIB
MBO
Poštanski broj
Grad
Adresa
Telefon/mobitel
E-mail

Polja označena s * obavezno ispuniti.
UVJETI OSIGURANJA I KORIŠTENJA USLUGE


Plaćanje .
Završi .
alert

Pripremite policu s brojem za ispis!